Poznaj nasze kierunki studiów

REKRUTACJA na rok akademicki 2016/2017 rusza już 13 czerwca!

Data utworzenia: 30 maja 2016r.

REKRUTACJA na rok akademicki 2016/2017 rusza już 13 czerwca!
Szanowni Kandydaci!

Rekrutacja elektroniczna na studia w naszej Uczelni na rok akademicki 2016/2017 rusza już 13 czerwca na następujące kierunki:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆNOWOŚĆ!!!

specjalności:
Rachunkowość i Podatki
Finanse i Bankowość

INFORMATYKA
specjalność:
Informatyka w przedsiębiorstwie

PRACA SOCJALNA
specjalności:
Praca socjalna z osobami starszymi
Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi

PEDAGOGIKA
specjalności:
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – nowość!!!

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ

POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
specjalności:
Media i Prawa Człowieka
Polityka Bezpieczeństwa

Prawa Człowieka
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Komunikowanie społeczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE
specjalności:
Instruktor rekreacji
Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
Zarządzanie w Kulturze Fizycznej

ZARZĄDZANIE
specjalności:
Zarządzanie Administracją Publiczną
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

FILOLOGIA
specjalności:
Filologia angielska
Filologia germańska z językiem angielskim

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
Inżynier jakości
Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
Zarządzanie i inżynieria procesów chemicznych

I tura rekrutacji elektronicznej trwa od 13.06 do 17.07.br.
Przyjmowanie dokumentów osób przyjętych w I turze trwa od 19.07 do 25.07. br.
Po zakończeniu I tury rekrutacji będzie prowadzona II tura.

II tura rekrutacji elektronicznej trwa od 08.08 do 13.09. br.
Przyjmowanie dokumentów osób przyjętych w II turze trwa od 15.09 do 23.09. br.

Po zamknięciu systemu  będzie prowadzona REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – polegająca na składaniu dokumentów wraz podaniem do Komisji Rekrutacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Uczelni!

W ramach kształcenia gwarantujemy:

– profesjonalną kadrę dydaktyczną,
– możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych,
– studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+,
– płatne staże i praktyki zagraniczne,
– atrakcyjne stypendia,
– atrakcyjne specjalności,
– nowoczesne metody pracy ze studentem – e-learning,
– możliwość bezpłatnego studiowania na dwóch kierunkach lub specjalnościach,
– przyjazną atmosferę.

Ponadto oferujemy:

– nowoczesny kampus uczelni,
– duży, bezpłatny parking,
– bufet studencki,
– dogodną lokalizację.

Dodatkowe informacje o rekrutacji oraz poszczególnych kierunkach znajdziecie Państwo w zakładce: Kandydaci – warunki rekrutacji ; terminy rekrutacji ; niezbędne dokumenty.

Uczelnia w Oświęcimiu – bezpłatne studia, profesjonalna kadra, nowoczesny kampus!

Zapraszamy do rejestracji na studia w Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu już od 13 czerwca!

Szczegółowych informacji na temat REKRUTACJI udziela Dział Nauczania:
tel. 33/ 842-98-13 wew. 205 (w godz. 8.00-15.00)
e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl