Poznaj nasze kierunki studiów

Nasi absolwenci zapraszają na bezpłatne konsultacje z zakresu wsparcia psychoterapeutycznego

Data utworzenia: 24 maja 2022r.

Wsparcie psychoterapeutyczne - plakat

Szanowni Państwo,

z ogromną dumą informujemy, że nasi absolwenci z kierunków Praca socjalna, Pedagogika, Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji zapraszają na bezpłatne konsultacje z zakresu wsparcia psychoterapeutycznego w ramach założonego przez nich Stowarzyszenia Ventus Rosa oraz Centrum Psychoterapii Ventus Rosa.

W skład Stowarzyszenia wchodzą:

  • Pan Daniel Górnowicz (absolwent kierunku Pielęgniarstwo) oraz Pan Dariusz Łowczynowski (absolwent kierunków Praca socjalna i Pedagogika), którzy wybrali drogę kształcenia w zawodzie psychoterapeuty w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym,
  • Pan Dawid Kopeć (absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji) zajmujący się ekologią i koordynacją organizacyjno-prawną Stowarzyszenia,
  • Pani Ewa Rupik (absolwentka kierunku Pedagogika), która jest specjalistą psychoterapii uzależnień – w procesie certyfikacji.

W trakcie studiów tworzyli oni interdyscyplinarny zespół „Akademickiego Koła Naukowego Pokolenia – wczoraj i dziś”.


Celem Stowarzyszenia jest szerzenie i promowanie zdrowia psychicznego, edukacja społeczna, przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównościom społecznym oraz ochrona środowiska i równowaga ekologiczna.

Grupą docelową są seniorzy, młodzi dorośli, osoby w kryzysie, wykluczone i dyskryminowane, pacjenci objęci opieką paliatywną/przewlekle chorzy i ich rodziny, pracownicy zawodów pomocowych: medycy, służby mundurowe, pracownicy socjalni.

Ponadto zamierzeniem członków Stowarzyszenia jest wybudowanie Centrum Ventus Rosa, w którym mieścić się będzie:

  • nowoczesny międzynarodowy dom seniora dla osób samotnych;
  • piony medyczne dla osób przewlekle chorych i objętych opieką paliatywną;
  • centrum psychoterapii i terapii w lesie;
  • centrum dydaktyczno-konferencyjne.

„Nasze cele spaja holistyczne postrzeganie rzeczywistości, czyli wizja organizmu ludzkiego jako nierozerwalnej całości oraz jedności człowieka z naturą. A także myśl, że całość to coś więcej niż suma jej elementów”.


Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia dostępne są na stronie: https://centrumventusrosa.pl/centrumventusrosa-pl/Stowarzyszenie/ oraz na oficjalnym Facebooku: https://www.facebook.com/V3ntusRosa

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że spotkania odbywać się  będą w gabinecie psychoterapeutycznym przy ul. Wiejskiej 5, w Oświęcimiu.

Wizyta po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dariusz – 501 742 086

Daniel – 785 940 245

Zapraszamy!


Naszym absolwentom serdecznie gratulujemy inicjatywy i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów, a wszystkich studentów zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Wsparcie psychoterapeutyczne - plakat