Poznaj nasze kierunki studiów

Nasi milusińscy rozpoczęli nowy rok akademicki

Data utworzenia: 18 października 2017r.

Nasi milusińscy rozpoczęli nowy rok akademicki

W dniu 14 października  br.  w murach naszej Uczelni najmłodsi studenci  z Oświęcimskiego  Uniwersytetu Dziecięcego zainaugurowali rok akademicki 2017/2018.

Uroczystość odbyła się w Auli im. Kazimierza Piechowskiego, gdzie licznie zebrali się rodzice ze swoimi pociechami, które pragną poznawać świat i poszerzać swoje horyzonty. W uroczystej inauguracji udział wzięli Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, Prorektor ds. ogólnych i nauczania dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak , Kanclerz dr n. med. Katarzyna Matusiak, Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Maria Pędrak oraz Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury  Apolonia Maj.

Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas na immatrykulacje, czyli „pasowanie”  na studenta, podczas której dzieci złożyły ślubowanie oraz odebrały indeksy.

Następnie dr hab. Sławomir Wronka wygłosił wykład inauguracyjny  pt. „Energia z łyżeczki wody.”

Na zakończenie uroczystości wszyscy nowi studenci zgromadzili się przed budynkiem, by razem z władzami Uczelni, dyrekcją OCK i gośćmi honorowymi zrobić pamiątkowe zdjęcie.