Poznaj nasze kierunki studiów

Nasi studenci z Turcji na Szlaku Zabytków Techniki

Data utworzenia: 11 marca 2022r.

Studentka i student pozują do zdjęcia

W ramach programu Erasmus+, studenci z partnerskiej Uczelni Muğla Sıtkı Koçman University z Turcji realizowali w naszej Uczelni w semestrze zimowym 2021/2022 cześć programu II roku studiów kierunku Filologia angielska.

W dniu 18 lutego 2022 r. na zakończenie swojego pobytu w Polsce, odwiedzili Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, gdzie na Szlaku Zabytków Techniki mogli zapoznać się z historią rozwoju przemysłu hutniczego na Śląsku.

Ponadto obejrzeli liczne eksponaty maszyn, narzędzi oraz strojów hutniczych oraz przedmioty codziennego użytku stosowane przez hutników na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Po wizycie w Chorzowie, studenci z Turcji poznali również nowoczesną architekturę centrum Katowic wraz z siedzibą  Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz nowymi budynkami Muzeum Śląskiego znajdującymi się na pokopalnianych gruntach byłej kopalni „Katowice”.

Przewodnikiem naszych gości był dr Marek Bielski z Zakładu Filologii Angielskiej Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Studentom z Turcji dziękujemy za półroczną wizytę i za wybór MUP Oświęcim w celu studiowania i poznania naszego kraju i kultury.