Poznaj nasze kierunki studiów

Nasi wykładowcy uczestnikami III Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka “Prawa człowieka – Bezpieczeństwo – Stosunki międzynarodowe”

Data utworzenia: 25 października 2021r.

Nasi wykładowcy uczestnikami III Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka “Prawa człowieka – Bezpieczeństwo – Stosunki międzynarodowe”

W dniach 19-21 października 2021 r. czworo pracowników Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego: dr Katarzyna Kruczek, mgr Piotr Zięba, mgr Grzegorz Ćwiękała, mgr Piotr Czech uczestniczyło w III Międzynarodowym Kongresie Praw Człowieka “Prawa człowieka – Bezpieczeństwo – Stosunki międzynarodowe”.

Kongres zorganizowany został przez Kolegium Nauk Społecznych Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Reprezentanci naszej uczelni przedstawili wyniki swoich dociekań naukowych:

  • dr Katarzyna Kruczek mówiła o istocie kontroli zarządczej w kontekście funkcjonowania organizacji,
  • referat mgr. Piotra Zięby dotyczył debaty wokół niemieckich reparacji wojennych względem Polski,
  • mgr Piotr Czech zajął się tematem godności i wolności jednostki w obszarze pomocy społecznej,
  • mgr Grzegorz Ćwiękała opowiedział o funkcjonowaniu organizacji broniących praw sportowców w Polsce.

Szeroka tematyka zaowocowała wieloma dyskusjami o aktualnych problemach Polski, Europy i świata, tak w czasie obrad plenarnych, jak i w rozmowach kuluarowych. Miało to tym większe znaczenie, że wymiana opinii odbywała się w gronie międzynarodowym, ponieważ w Kongresie uczestniczyli goście z Ukrainy, Gruzji, Włoch, Turcji czy Słowacji.

Na zdjęciu 3 mężczyzn i 1 kobieta stoją przy drzwiach wejściowych do Auli koło rollupu Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego