Poznaj nasze kierunki studiów

Nasi wykładowcy uczestnikami konferencji upowszechniającej pt. „Czy jesteśmy gotowi do oddania uczniom kontroli nad procesem uczenia się”

Data utworzenia: 1 czerwca 2021r.

Nasi wykładowcy uczestnikami konferencji upowszechniającej pt. „Czy jesteśmy gotowi do oddania uczniom kontroli nad procesem uczenia się”

W poniedziałek 21 maja 2021 r. wykładowczyni Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego mgr Dorota Tutka, wzięła udział w konferencji upowszechniającej pt. „Czy jesteśmy gotowi do oddania uczniom kontroli nad procesem uczenia się”, zorganizowanej w ramach Klubu Szkół Uczących Się przez Szkołę Podstawową im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach.

Konferencja odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom, a jej celem było upowszechnianie praktyki budowania relacji i współpracy w szkole. Głównymi tematami poruszonymi na konferencji były kwestie gotowości do oddania uczniom kontroli nad procesem uczenia się oraz wykorzystania doświadczenia nauki zdalnej w dalszej edukacji.

Zaproszenie do udziału w konferencji Pani Magister otrzymała od dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Babicach, którzy w latach ubiegłych (2017/2018 oraz 2018/2019) zorganizowali i przeprowadzili warsztaty dla studentów filologii angielskiej na temat strategii oceniania kształtującego i możliwości jego zastosowania w pracy nauczyciela.