Poznaj nasze kierunki studiów

Nasz student laureatem III miejsca w XI Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Data utworzenia: 19 lipca 2021r.

Pani Rektor oraz studentka i student stojąc, uśmiechają się do zdjęcia

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w dniu 10 maja 2021 roku, student III roku kierunku Pielęgniarstwo Konrad Godzik  zdobył III miejsce w finale XI Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w tym roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Warto wspomnieć, że również druga reprezentantka naszej Uczelni,  Karolina Karuzel otrzymała wysoką ocenę za przedstawioną prezentację.

 

Serdecznie dziękujemy opiekunom naukowym naszych olimpijczyków: mgr Joannie Nodze oraz dr Marioli Ślezionie.

Podziękowania kierujemy także do dr Tomasza Iwańskiego za organizację I i II etapu Olimpiady na terenie naszej Uczelni oraz za współorganizację III etapu i uczestnictwo w Komisji Oceniającej.


Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej jest ogólnopolską inicjatywą uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo, podtrzymującą tradycję dawnych olimpiad pielęgniarskich.  To również wyraz uczczenia pamięci patronki olimpiady, pielęgniarki, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciela pielęgniarstwa, dr Janiny Fetlińskiej.