Poznaj nasze kierunki studiów

Nasz student na praktykach w hotelu Freizeit In w Getyndze w Niemczech

Data utworzenia: 23 listopada 2022r.

Trzech mężczyzn i dwie kobiety pozuje do zdjęcia przed wejściem do hotelu

W piątek 18 listopada 2022 r. nasz profesor honorowy dr Matthias Gleitze odwiedził w hotelu Freizeit In w Getyndze naszego studenta anglistyki Pana Przemysława Lacha, przebywającego tam w ramach trzymiesięcznej płatnej praktyki, realizowanej w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu obecni byli także dyrektor Hotelu Pan Olaf Feuerstein oraz kierownik działu personalnego Pani Christine Lüddecke, którzy wyrazili swoje ogromne zadowolenie z zaangażowania naszego studenta podczas pracy na recepcji. Ponadto podkreślili, jak ważna jest kontynuacja partnerstwa w ramach praktyk zawodowych studentów, istniejącego już od lat i możliwego do realizacji dzięki środkom pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej. Pan Przemysław Lach, również zadowolony z wykonywanej pracy, zwrócił także uwagę, że znajomość języków angielskiego i niemieckiego jest niezbędna podczas praktyki za granicą.

Hotel Freizeit In w Getyndze jest jednym z największych hoteli konferencyjnych w Dolnej Saksonii. Uniwersyteckie miasto z jego średniowiecznym centrum Getynga jest dodatkową atrakcją tego miejsca.

Trzech mężczyzn i dwie kobiety pozuje do zdjęcia przed wejściem do hotelu