Poznaj nasze kierunki studiów

Nasza Uczelnia zostanie partnerem w realizacji projektu w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Data utworzenia: 30 maja 2017r.

Nasza Uczelnia zostanie partnerem w realizacji projektu w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Nasza Uczelnia wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej (które jest oferentem w konkursie) złożyła wniosek, który został oceniony pozytywnie przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W wyniku postępowania konkursowego wspomniany wniosek został zakwalifikowany do realizacji. W wyniku podjętych działań nasza Uczelnia będzie partnerem w realizacji projektu w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Spośród złożonych wniosków wyłoniono i dofinansowano najlepsze  innowacyjne projekty edukacyjne, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Należy podkreślić, iż projekt będzie realizowany na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego z udziałem  studentów oraz pracowników dydaktycznych. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów oraz szkoleń, zostaną przeprowadzone badania naukowe oraz publikacja, zorganizowana zostanie konferencja naukowa. Jesteśmy przekonani, iż projekt przyczyni się do rozwoju współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz do wzmocnienia pozycji naszej Uczelni w środowisku akademickim. Koordynatorem projektu z ramienia naszej Uczelni jest dr Joanna Stuglik.