Poznaj nasze kierunki studiów

Nauczyciele akademiccy naszej Uczelni współautorami książki pt. „Automatyczna technologia identyfikacji RFID”

Data utworzenia: 24 listopada 2023r.

Nauczyciele akademiccy naszej Uczelni współautorami książki pt. „Automatyczna technologia identyfikacji RFID”

Z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w roku 2023, wydana została  książka pt. „Automatyczna technologia identyfikacji RFID” – wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Autorami książki są polscy i ukraińscy pracownicy naukowi kilku uczelni, w tym oświęcimskiej Alma Mater, a także praktycy wdrażający technologię identyfikacji RFID w różnych dziedzinach.


Tematyka książki dotyczy nowoczesnej technologii identyfikacji różnych urządzeń i podzespołów wytwarzanych masowo. Zawiera podstawowe informacje o systemach radiowej identyfikacji zdalnej wyrobów i innych obiektów, oznaczanych identyfikatorami (tagami) o różnych standardach. Tagi RFID mogą zawierać bardzo wiele szczegółowych, zindywidualizowanych informacji o wyrobie, co ma szczególne znaczenie np. przy produkcji wielkoseryjnej wyrobów złożonych z wielu komponentów, organizacji magazynowania, w logistyce dostaw, nadzorowaniu prawidłowego przebiegu montażu i kontroli technicznej złożonych wyrobów technicznych, chemicznych, farmaceutycznych, organizmów żywych, a także w handlu i in. Tagi mogą zawierać tylko podstawowe informacje identyfikujące obiekt, a pełne informacje, zmienne w czasie procesu mogą być na bieżąco aktualizowane np. w bazie danych w chmurze. Cechą wspólną systemów identyfikacji za pomocą tagów jest zdalny odczyt a także często zapis z wykorzystaniem fal radiowych (RF). Technologia RFID umożliwia doskonalenie jakości wyrobów i procesów powtarzalnych, dzięki zmniejszeniu stopy błędów w produkcji, obsłudze i dokumentowaniu różnych unikatowych informacji dotyczących każdego egzemplarza indywidualnie. Identyfikacja za pomocą tagów RFID jest dzisiaj podstawą systemów logistycznych, a także niezbędnym narzędziem przemysłu 4.0. Przedstawione w książce przykłady zastosowania identyfikacji radiowej w różnych dziedzinach są inspirujące do jej różnorodnych nowych zastosowań.

 

Książka może być przydatna dla studentów np. logistyki, mechatroniki , transportu a także projektantów przemysłu 4.0.


Na okładce książki zamieszczona jest reprodukcja obrazu z serii 11 obrazów znajdujących się w auli Politechniki Lwowskiej, których koncepcja i projekty zostały stworzone przez Jana Matejkę (1838-1893), a ostateczne wykończenie zostało dokonane przez uczniów z Jego szkoły.

Obrazy będące wybitnym monumentalnym dziełem dekoracyjnym zostały umieszczone w auli Politechniki Lwowskiej w roku śmierci Jana Matejki. Seria ilustruje w formie alegorycznej idee oraz epokowe wynalazki, jakie wpłynęły na rozwój cywilizacji ludzkiej, a u schyłku XIX wieku formowały trendy rozwoju nauki i techniki. Koncepcja okładki była motywowana podkreśleniem współpracy naukowo–dydaktycznej polsko–ukraińskiej, a także symbiozy nauki ze sztuką.

Wydanie książki było możliwie dzięki finansowemu wsparciu przedsięwzięcia przez Małopolską Uczelnię Państwową w Oświęcimiu i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz firmy wdrażające technologię RFID: Jantar (Bielsko-Biała) oraz Turck (Opole).