Poznaj nasze kierunki studiów

Nauka asertywności tematem kolejnego spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nauka asertywności tematem kolejnego spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

16 grudnia 2019 r. studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku ponownie spotkali się w naszej Uczelni. Tym razem Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” poprosiło o wygłoszenie wykładu Panią mgr Maję Piekut. Temat spotkania „Nie potrafię odmawiać… Nauka asertywności” wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy.

Pani Maja Piekut w swojej prezentacji skupiła się na zagadnieniach takich jak: czym jest asertywność i jak może nam pomóc w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Prelegentka zapoznała uczestników wykładu z praktycznymi aspektami asertywności, a także jak nie pomylić jej z agresją. Słuchacze poznali przykłady wykorzystania asertywności w codziennym życiu.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za obecność i czynny udział w dyskusji, a w szczególności Pani mgr Mai Piekut za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie wykładu.

autor: Dariusz Łowczynowski