Poznaj nasze kierunki studiów

Nieodpłatny kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów w PWSZ!

Data utworzenia: 6 lutego 2017r.

Nieodpłatny kurs  z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów w PWSZ!

Instytut Informatyki PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu organizuje nieodpłatny kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów w PWSZ.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć lekcyjnych.  W ramach kursu zostaną omówione między innymi zagadnienia programowe z matematyki w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach prowadzonych w ramach studiów w PWSZ.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Instytutu Informatyki PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu.

Proponowana tematyka kursu:

  1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego i rozwartego oraz ich zastosowanie w planimetrii;
  2. Geometria analityczna;
  3. Wielomiany i funkcje wymierne;
  4. Ciągi liczbowe;
  5. Stereometria;
  6. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa;
  7. Rozwiązywanie zadań z różnych działów matematyki.

    

  Miejsce zajęć: Collegium Primum PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w  Oświęcimiu.

 

Kurs rozpoczyna się w terminie 18.02.2017 r. (sobota) w godzinach 9.00 -12.30 (prowadzący dr Janina Duda). Następne spotkanie odbędzie się 4 marca (sobota) w godzinach 9.00 -12.30 (prowadzący dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak).

Na spotkaniach w styczniu realizowane będą zagadnienia wymienione w punktach 1 i 2 tematyki kursu.

Liczba miejsc: 24

Informacje dotyczące zapisów na kursy można uzyskać pocztą elektroniczną: katarzyna.wadon@pwsz-oswiecim.edu.pl