Poznaj nasze kierunki studiów

Nieodpłatny kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego

Data utworzenia: 22 lutego 2017r.

Nieodpłatny kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego

Kurs przygotowawczy

Instytut Informatyki PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu organizuje nieodpłatny kurs
z
matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów w PWSZ

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć lekcyjnych. W ramach kursu zostaną omówione między innymi zagadnienia programowe z matematyki w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach prowadzonych w ramach studiów w PWSZ.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Instytutu Informatyki PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu.

Proponowana tematyka kursu:

  1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego i rozwartego oraz ich zastosowanie w planimetrii;

  2. Geometria analityczna;

  3. Wielomiany i funkcje wymierne;

  4. Ciągi liczbowe;

  5. Stereometria;

  6. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa;

  7. Rozwiązywanie zadań z różnych działów matematyki.

Miejsce zajęć: Collegium Primum PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Kurs rozpoczął się w dniu 18.02.2017 r. (sobota) w godzinach 9.00 -12.30 (prowadzący dr Janina Duda).

Następne spotkanie odbędzie się 4 marca (sobota) w godzinach 9.00 -12.30 (prowadzący dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak). Na to spotkanie są jeszcze wolne miejsca.

Informacje dotyczące zapisów na kursy można uzyskać pocztą elektroniczną: katarzyna.wadon@pwsz-oswiecim.edu.pl