Poznaj nasze kierunki studiów

Niezbędnik Studenta I roku!

Data utworzenia: 31 lipca 2019r.

Niezbędnik Studenta I roku!

Szanowni Kandydaci, przyszli Studenci!

Zarekrutowałeś się na studia?

Złożyłeś komplet dokumentów i dokonałeś wpisu na studia?

Gratulujemy!:)

Począwszy od rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, przepisy ustawy zniosły obowiązek
zawierania ze studentami umów w formie pisemnej, które określały dotychczas m.in.
wysokość i zasady pobierania opłat za studia. Zamiast umów, interes studentów zabezpiecza klauzula ustawowa, która zabrania uczelniom podnosić wysokość opłat przez cały cykl kształcenia. Oznacza to, że student przez
cały okres studiów ma zagwarantowaną wysokość opłat, jaka obowiązywała w dniu przyjęcia
na studia. Wyjątek stanowią jedynie opłaty za korzystanie z tzw. akademików (domów studenckich).

Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu wszelkie niezbędne informacje, które podajemy poniżej.

Do października jeszcze dużo czasu, – w wolnej chwili zapoznaj się z Regulaminem Studiów, Warunkami pobierania i zwalniania z opłat oraz wysokościami opłat związanymi m. in. z: powtarzaniem zajęć, semestru, kształceniem na studiach niestacjonarnych, czy też korzystaniem z domu studenckiego. Podajemy również  terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych.

Do zobaczenia w październiku!

Regulamin Studiów – od 1 października 2019 r.

Warunki i tryb pobierania opłat 

Zasady zwalniania z opłat

Wysokości poszczególnych opłat znajdziesz tutaj

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych