Poznaj nasze kierunki studiów

Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 24 listopada 2020r.

Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 25.11.2020 (środa) w godzinach od 8.30 do 14.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla grupy pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uczelnią. Na szkoleniu omówione zostaną aktualne uprawnienia i obowiązki szkół wyższych, zasady uzyskiwania i wydatkowania dotacji, zasady gospodarki finansowej uczelni i wiele innych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.