Poznaj nasze kierunki studiów

Nowoczesne wyposażenie pracowni dla kierunku Dietetyka

Data utworzenia: 28 września 2020r.

Nowoczesne wyposażenie pracowni dla kierunku Dietetyka

Instytut Nauk o Zdrowiu naszej Uczelni wzbogacił się o wartościowy sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć związanych z antropometrią ciała.

Nowy analizator składu ciała, który charakteryzuje się najwyższą jakością, dokładnością oraz precyzją wykonywanych pomiarów, posłuży studentom m.in. kierunku Dietetyka do  wykonywania ilościowej analizy komponentów składu ciała ludzkiego, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii BIA (bioimpedancji elektrycznej). Analiza segmentowa, która możliwa jest do przeprowadzenia przez analizator określa m.in. zawartości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej z podziałem na: prawą i lewą rękę, prawą i lewą nogę oraz korpus, zawartość wody, tkankę kostną, BMR, wiek metaboliczny, czy też BMI.

Oprócz analizatora składu ciała, w czasie zajęć praktycznych, studenci Dietetyki  będą mogli również korzystać z nowych wzrostomierzy, fałdomierzy, czy  taśm antropometrycznych.

Zakupiony sprzęt ma być  doskonałym narzędziem pracy, pomocnym w nabyciu praktycznych umiejętności przez studentów INoZ, w szczególności na kierunku Dietetyka.