Poznaj nasze kierunki studiów

Ochrona danych osobowych w Uczelni – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 15 maja 2020r.

Ochrona danych osobowych w Uczelni – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

18 i 19 maja 2020 r. w godzinach 9.00-12.00 odbędzie się szkolenie online na platformie ClickMeeting „Ochrona danych osobowych w Uczelni” organizowane dla pracowników administracyjnych w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Tematyka szkolenia dotyczy ochrony danych osobowych, obejmuje informacje prawne z tej dziedziny, zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz pokazuje możliwe rozwiązania w przypadku uczelni wyższych.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.