Poznaj nasze kierunki studiów

Odwołane zajęcia oraz termin odpracowania z dr K. Kruczek

Data utworzenia: 28 października 2022r.

W dniu 28-10-2022 r. zajęcia z dr Katarzyną Kruczek zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć podany poniżej:

  Nazwa przedmiotu
(w przypadku konsultacji wpisać: konsultacje)
Rodzaj                            zajęć Data

dd-mm-rr

Blok                                      gg:hh sala Data

dd-mm-rr

Blok                                      gg:hh sala
1 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych konwersatorium 28.10.2022 11.30-13.00

13.15-14.45

3.07 25.11.2022

9.12.2022

8.00-9.30

8.00-9.30

 
2  

Konsultacje

konsultacje 28.10.2022 15-16.00 3.01 9.12.2022

 

9.45-10.45

 

3.01