Poznaj nasze kierunki studiów

Office365 dla Studentów i Wykładowców

Data utworzenia: 8 czerwca 2018r.

Office365 dla Studentów i Wykładowców

Szanowni Państwo, drodzy studenci i wykładowcy!

Pragniemy przedstawić Państwu nowe rozwiązanie dla naszych studentów i wykładowców w postaci darmowej usługi Microsoft Office365 dla Instytucji Edukacyjnych.

Office365 dla instytucji edukacyjnych to zbiór usług umożliwiających udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz wspólną pracę nad nimi. Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla naszych dydaktyków i studentów. Zawiera aplikacje pakietu Office Online m.in. Word, PowerPoint, Excel i OneNote, nieograniczoną przestrzeń dyskową usługi OneDrive, usługę Yammer, a także witryny programu SharePoint.

To nie jest wersja próbna! Studenci i wykładowcy naszej Uczelni są uprawnieni do uzyskania usługi Office365 dla instytucji edukacyjnych, obejmującej aplikacje Word, Excel, PowerPoint, OneNote, a teraz także Microsoft Teams — oraz dodatkowe narzędzia wspierające prowadzenie zajęć. Usługa umożliwia zapisywanie i porządkowanie wszystkich materiałów z zajęć w programie OneNote — Twoim cyfrowym notesie, tworzenie interakcyjnych wykładów i pobudzanie kreatywności studentów za pomocą aplikacji Sway. Wykładowca może zapewnić studentom przestrzeń do współpracy, bądź udziela im spersonalizowanej pomocy przy użyciu prywatnych notesów w ramach notesu zajęć. W Office365 można tworzyć i udostępniać pliki, a nawet współpracować nad nimi w czasie rzeczywistym w aplikacjach Word, Excel, PowerPoint i OneNote — bez obaw o utratę formatowania. Usługa jest dostępna dla osób, które obecnie pracują na Uczelni na pełny lub niepełny etat, dla studentów  oraz wszystkich osób dysponujących uczelnianym adresem e-mail z którego mogą korzystać do odbierania zewnętrznych wiadomości e-mail, a także mają dostęp do Internetu.

Usługa oferuje ponadto:

 

 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Klasyczna wersja programu OneNote
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Kwizy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Zarządzanie harmonogramami i dziennymi zadaniami za pomocą aplikacji Microsoft StaffHub
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o pojemności 50 GB Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności wersji programu Outlook
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurzeEtykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa
 • Konferencje wideo HD

Dostęp do usługi: https://login.microsoftonline.com

Instrukcja rejestracji: LINK

Konta dla studentów i wykładowców będzie zakładać Dział IT Uczelni na podstawie danych oraz wniosków przekazanych z poszczególnych Instytutów lub opiekunów rocznika. Konta studenckie będą miały postać: nr_indeksu@student.uczelniaoswiecim.edu.pl, a wykładowca imie.nazwisko@dydaktyk@uczelniaoswiecim.edu.pl

Wkrótce kolejne nowości,

Dział IT MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego