Poznaj nasze kierunki studiów

ankietyzacja – semestr zimowy 2023/2024 – UWAGA KONKURS!

Data utworzenia: 11 grudnia 2023r.

Drodzy Studenci!

Centrum Technologii i Jakości ogłasza konkurs!

Chcemy zebrać jak najwięcej ankiet ewaluacyjnych, które zostaną Wam udostępnione od 15 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r. w systemie USOS. Oceniacie w nich prowadzących zajęcia dydaktyczne, realizowane w semestrze zimowym 2023/2024.

Naszym celem jest uzyskanie minimum 50% frekwencji podczas ankietyzacji w skali ogólnouczelnianej. Zachęcamy do udziału w ankietach. Nagrodą jest niespodzianka!