Poznaj nasze kierunki studiów

Dot. studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Administracji Publicznej i Komunikowania Społecznego

Data utworzenia: 10 listopada 2021r.

Szanowni Studenci!

W środę 17. listopada o godz. 18 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie organizacyjne ws. praktyk. Wszelkie dane dot. logowania i dostępu do spotkania zostaną przesłane na podane maile grupowe w okolicach poniedziałku.
Instytutowy Koordynator ds. Praktyk
Grzegorz Ćwiękała