Poznaj nasze kierunki studiów

dot. świadczeń socjalnych

Data utworzenia: 25 października 2022r.

Zarejestrowanie elektronicznego wniosku oraz oświadczenia nie wszczyna postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń. Jest czynnością techniczną i nie
stanowi złożenia wniosku. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich osobiście, przez pełnomocnika lub przesłać listem poleconym w terminie do 31 października 2022 r.