Poznaj nasze kierunki studiów

Egzamin z praktyk zawodowych dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego i Politologii II stopnia

Data utworzenia: 7 września 2022r.

Egzamin z praktyk zawodowych dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego i Politologii II stopnia

odbędzie się 23 września 2022 r. godz. 11:00 w sali 1,17 CsH. Dokumentacja w sprawie praktyk musi być kompletna – jeśli występują braki proszę o uzupełnienie.

Koordynatorem do spraw praktyk są:

  • mgr Grzegorz Ćwiękała –  Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia oraz Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, e-mail: grzegorz.cwiekala@mup.edu.pl)
  • dr Bogdan Nowosad – Politologia studia II stopnia (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”,
    e-mail: bogdan.nowosad@mup.edu.pl)

Studenci, którzy ubiegają się o zwolnienie z praktyk składają do Koordynatora praktyk wniosek o zwolnienie z praktyk z uzasadnieniem oraz dokumenty na potwierdzenie wniosku.