Poznaj nasze kierunki studiów

I rok – Dodatkowy termin szkolenia z BHP (17.11.2023)

Data utworzenia: 25 października 2023r.

Uprzejmie informujemy,

 iż dodatkowe obowiązkowe szkolenie z BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przyjętych w naborze uzupełniającym

odbędzie się w dniu 17.11.2023 godz.15.15,  Aula im. Kazimierza Piechowskiego, bud. Collegium sub Horologio.

 Przewidziany czas trwania szkolenia to 4 godziny dydaktyczne.

 

Szkolenie jest obowiązkowe – zaliczenie pierwszego semestru uwarunkowane jest między innymi uczestnictwem w szkoleniu.

Studenci, którzy mogą okazać dokument potwierdzający ich uczestnictwo w takim szkoleniu – otrzymują zaliczenie szkolenia bez konieczności jego realizacji.