Poznaj nasze kierunki studiów

I rok Pedag. resoc., III PPW – zmiana w realizacji zajęć z dr Małodobrym (18.06.2024)

Data utworzenia: 17 czerwca 2024r.

Zajęcia realizowane w dniu 18.06.2024 z panem dr Małodobrym  uległy zmianie:

– Technologia informacyjna ( I rok Pedag. resocjl.) 18.06.2024 godz. 8.00-9.30 sala 0.08 CI

– Etyka wychowawcza ( I rok Pedag. resocjl.) 18.06.2024 godz. 9.45-11.15 sala 0.08 CI

– Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno komunikacyjną (III rok PPW) zajęcia realizowane w dniu 18.06.2024 zostały odwołane. Zajęcia odpracowane w dniu 11.06.2024