Poznaj nasze kierunki studiów

I rok PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE) – spotkanie organizacyjne z opiekunem roku (niestacjonarne)

Data utworzenia: 6 października 2021r.

PIERWSZE SPOTKANIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
(STUDIA NIESTACJONARNE) -obecność obowiązkowa

WSZYSTKICH STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU PPIW
ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z OPIEKUNEM ROKU (mgr Maja Piekut). SPOTKANIE ROZPOCZNIE SIĘ 10 PAŹDZIERNIKA (TJ. niedziela) O GODZ. 11.00 W SALI 3.07 (Collegium sub Horologio)