Poznaj nasze kierunki studiów

I rok PPiW jednolite NST – dot. zajęć z przedmiotu Ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, prowadzonych przez Pana dra Marka Niechwieja w dniu 1.10. (piątek)

Data utworzenia: 27 września 2021r.

Witam serdecznie,

przesyłam informację dot. pierwszych zajęć na studiach niestacjonarnych z Ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, prowadzonych przez Pana dra Marka Niechwieja w dniu 1.10. (piątek).

Otóż zajęcia te tylko i wyłącznie w tym dniu prowadzone będą stacjonarnie na Uczelni na Auli im. Kazimierza Piechowskiego Collegium sub Horologio w podziale na dwie grupy (każda po 45 minut):

I grupa, godz. 16.45 – 17.30: Filologia angielska (jeśli się uruchomi), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna (jeśli się uruchomi), Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja publiczna;

II grupa, godz. 17.30 – 18.15: Zarządzanie, ZiIP, FiR, Informatyka (jeśli się uruchomi), Dietetyka, Mechatronika, Ratownictwo medyczne.

Wynika to z racji tego, że zajęcia te będą pierwszymi, z jakimi studenci pierwszego roku będą mieli styczność, a także ze względu na zapis par. 2 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia nr 73/2021 z dnia 8 września 2021 roku w sprawie Wytycznych w zakresie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu:

Przed rozpoczęciem zajęć, każdy prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przeszkolenie studentów z zasad realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik na odległość.