Poznaj nasze kierunki studiów

I rok, studia niestacjonarne – dot. przedmiotu ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego (zajęcia w dniu 08.10.2021)

Data utworzenia: 6 października 2021r.

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, iż ze względu na spotkanie organizacyjne z p. Prorektorem ds. Studenckich i Promocji dr Radosławem Folgą, które odbyło się podczas pierwszych wykładów dla studentów studiów niestacjonarnych  z Przedmiotu ogólnouczelnianego – Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego, kolejny wykład dla tego trybu wyjątkowo odbędzie się stacjonarnie (Aula im. Kazimierza Piechowskiego – budynek Collegium sub Horologio).