Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dla studentów I roku – aktualizacja 01.10.2021r.

Data utworzenia: 28 września 2021r.

  • Szanowni Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia! Każdy student będzie miał założone konto na naszej platformie e-learningowej. Informacje o założeniu konta oraz hasła do konta przekaże Państwu opiekun roku – informacja o spotkaniu będzie podana w późniejszym terminie.

Szanowni Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie!

Każdy student będzie miał założone konto na naszej platformie e-learningowej. Informacje o założeniu konta oraz hasła do konta przekaże Państwu pracownik sekretariatu.

Strona logowania: https://portal.office.com lub login.microsoftonline.com

Prosimy przy pierwszym logowaniu koniecznie przeprowadzić procedurę pierwszego logowania i ustawić alternatywny adres e-mail i/lub telefon. Pozwoli to w przyszłości na samodzielne zresetowanie hasła.

Na platformie Moodle znajdziecie Państwo swoje przedmioty, które zgodnie z harmonogramem będą prowadzone w sposób zdalny, chyba, że prowadzący przewiduje inną formę kształcenia zdalnego.

W przypadku przedmiotów ogólnouczelnianych, takich jak: Bezpieczeństwo i higiena pracy, a także Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego (dot. I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) – będą one realizowane tylko i wyłącznie w sposób zdalny poprzez uczelnianą platformę Moodle w terminach podanych w harmonogramach. Za wyjątkiem zajęć w dniach: 1 października (studia niestacjonarne) i 6 października (studia stacjonarne) – kiedy to będą realizowane wyjątkowo w siedzibie uczelni na Auli im. Kazimeirza Piechowskiego i dot. tylko i wyłącznie przedmiotu Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Na platformie, po wybraniu kategorii przedmioty ogólnouczelniane należy przejść do „Stacjonarne 2021/2022” lub „Niestacjonarne 2021/2022” i zapisać się dołączając do odpowiednich kursów.

Do zobaczenia na platformie!

 

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-humanistycznych/harmonogram-zajec/