Poznaj nasze kierunki studiów

IV, II rok PPiW, NST – zmiana realizacji zajęć z dr Małodobrym (25.11.2023 oraz 14.01.2024)

Data utworzenia: 21 listopada 2023r.

Pragnę poinformować, że zajęcia realizowane w dniu 25.11.2023 z panem dr Małodobrym uległy zmianie:

– IV rok – metodyka edukacji technicznej – godz. 8.00-9.30 sala 0.08 CI

– IV rok – metodyka edukacji technicznej – godz. 9.45- 11.15 sala 0.08 CI

Zajęcia realizowane w dniu 14.01.2024 zostały przeniesione na 25.11.2023r:

– II rok – funkcjonowanie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych – godz. 15.00-16.30 sala 0.08 CI