Poznaj nasze kierunki studiów

IV rok PPiW, NST – zmiana w realizacji zajęć w dniu 14.01.2024

Data utworzenia: 28 grudnia 2023r.

Zajęcia realizowane w dniu 14.01.2024r. uległy zmianie:

Gr 1
9:45-14:45 Metodyka edukacji muzycznej M. Konarzewska (6h) – sala 2.10 CP
15:00-18:15 Metodyka wychowania fizycznego M. Gibała – sala 0.15 CI
Gr 2
11:30-14:45 Metodyka wychowania fizycznego mgr A.Dworniczek – sala 0.15 CI

15:00-20:00 Metodyka edukacji muzycznej M. Konarzewska (6h) – sala 2.10 CP