Poznaj nasze kierunki studiów

nieczynny sekretariat INHiS (24.10 oraz 30-31.10.2023)

Data utworzenia: 17 października 2023r.

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w dniach 24.10.2023 oraz 30-31.10.2023 sekretariat INHiS jest nieczynny, w związku z powyższym nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z tokiem studiów.

Ponadto pragnę nadmienić, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 81/2023 dot. Dni Rektorskich w terminach 02.11.2023 oraz 02.01.2024r. Uczelnia w ww. terminach będzie zamknięta.