Poznaj nasze kierunki studiów

nieczynny sekretariat INHiS (28, 29.03 – 02.04.2024)

Data utworzenia: 23 marca 2024r.

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniach 28, 29.03 – 02.04.2024r. jest nieczynny. Ww. terminie nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z tokiem studiów.

Ponadto pragnę nadmienić, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 9/2023 przerwa świąteczna trwa 29 marca do 2 kwietnia br.