Poznaj nasze kierunki studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie) I rok, stacjonarne – spotkanie organizacyjne z opiekunem roku

Data utworzenia: 30 września 2021r.

PIERWSZE SPOTKANIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
(STUDIA STACJONARNE) -obecność obowiązkowa

WSZYSTKICH STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU PPIW
ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z OPIEKUNEM ROKU (dr inż. Zbigniew Małodobry). SPOTKANIE ROZPOCZNIE SIĘ 5 PAŹDZIERNIKA (TJ. WTOREK) O GODZ. 11.15 W SALI 1.17 (Collegium sub Horologio)