Poznaj nasze kierunki studiów

PILNE!!! – dot. I roku imm. 2021 (przedmioty ogólnouczelniane tj. ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz BHP)

Data utworzenia: 20 września 2021r.

Szanowni Studenci!

Każdy student zobowiązany jest do założenia swojego konta na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle, dostępnej pod linkiem:

https://e-learning.uczelniaoswiecim.edu.pl

Znajdziecie tam Państwo swoje przedmioty, które zgodnie z harmonogramem będą prowadzone w sposób zdalny, chyba, że prowadzący przewiduje inną formę kształcenia zdalnego.

W przypadku przedmiotów ogólnouczelnianych, takich jak: BHP, a także Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego – to będą one realizowane tylko i wyłącznie w sposób zdalny poprzez uczelnianą platformę Moodle w terminach podanych w harmonogramach.

Na platformie, po wybraniu kategorii przedmioty ogólnouczelniane należy przejść do „Stacjonarne 2021/2022” lub „Niestacjonarne 2021/2022” i zapisać się dołączając do odpowiednich kursów.

Do zobaczenia na platformie!