Poznaj nasze kierunki studiów

V rok PPW, ST – odwołane zajęcia z mgr Gibałą (04.04.2024)

Data utworzenia: 3 kwietnia 2024r.

Zajęcia realizowane w dniu 04.04.2024 z panią mgr Gibałą zostały odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 17.04.2024:

– Zajęcia reedukacyjno-wyrównawcze – godz. 10.30-12.00 sala 2.04 CI

– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – godz. 12.15-13.00 sala 2.04 CI

– konsultacje – 11.04.2024 godz. 14.30-15.30 pokój 2.15 CI