Poznaj nasze kierunki studiów

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej nt „Jak osiągnąć sukces w dialogu z innymi” (05.06.2024r.)

Data utworzenia: 15 maja 2024r.

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Koło Naukowe Młodych Pedagogów zaprasza nauczycieli akademickich oraz studentów do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej nt „Jak osiągnąć sukces w dialogu z innymi.”, która odbędzie się 5 czerwca 2024r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji oświatowych, rodziców, studentów oraz wszystkich osób, którym bliskie są relacje z innymi.

Zaplanowane wystąpienia i warsztaty stanowią okazję  do poszerzenia wiedzy na temat procesu komunikacji, rozwijania umiejętności komunikacyjnych nauczycieli, studentów, pracowników instytucji oświatowych oraz rodziców, zrozumienia roli efektywnej komunikacji, w procesie wychowania, nauczania i uczenia się, a także praktycznego eksplorowania skutecznych technik i narzędzi komunikacyjnych.

Szczegóły związane z organizacją konferencji zostały podane na  plakacie.


Link do rejestracji na konferencję: