Poznaj nasze kierunki studiów

WAŻNE!!! dot. szkolenia z BHP i szkolenia bibliotecznego dla I roku (studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)

Data utworzenia: 11 października 2023r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisem w Regulaminie studiów (obowiązujący od 01.10.2023r,.) paragraf 26:

ust. 5. Warunkiem zaliczenia I semestru na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich jest również uzyskanie zaliczenia ze szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze szkolenia bibliotecznego.
ust. 6. Udział w szkoleniach wskazanych w ust. 5 jest obowiązkowy i w ich przypadku nie ma zastosowania wpis warunkowy wskazany w § 27


Jednorazowe obowiązkowe szkolenie biblioteczne (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) – więcej informacji pod linkiem https://uczelniaoswiecim.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-2022-2023/

Jednorazowe obowiązkowe szkolenie z BHP (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) odbędzie się w następujących terminach:

Studenci studiów stacjonarnych:

12.10.2023 godz.10.00
26.10.2023godz. 10.00
Aula im. K. Piechowskiego budynek Collegium sub Horologio

Studenci studiów niestacjonarnych:

 14.10.2023 godz. 9.00
 28.10.2023 godz. 9.00
Aula im. K. Piechowskiego budynek Collegium sub Horologio
Przewidziany czas trwania szkolenia to 4 godziny dydaktyczne.
Dodatkowy termin dla osób zarekrutowanych w okresie po rozpoczęciu roku akademickiego – zostanie ustalony w listopadzie, po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest obowiązkowe – zaliczenie pierwszego semestru uwarunkowane jest między innymi uczestnictwem w szkoleniu.

Studenci, którzy mogą okazać dokument potwierdzający ich uczestnictwo w takim szkoleniu (BHP) – otrzymują zaliczenie szkolenia bez konieczności jego realizacji.