Poznaj nasze kierunki studiów

Zmiana realizacji zajęć z dr Małodobrym (30.04.2024)

Data utworzenia: 29 kwietnia 2024r.

Zajęcia z panem dr Małodobrym w dniu 30.04.2024 uległy zmianie tj:

– Technologia informacyjna (I rok Pedag. resocj.) zajęcia przeniesiona na godz. 8.00-9.30 sala 0.08 CI

– Etyka wychowawcza (I rok Pedag. resocj.) zajęcia przeniesiona na godz. 9.45-11.15 sala 0.08 CI

– Metodyka edukacji informatycznej…. (III rok PPiW) – zmiana terminu zajęć na 07.05.2024 godz. 14.00-14.45 sala 0.08 CI