Poznaj nasze kierunki studiów

Zmiana sposobu logowania do platformy Moodle

Data utworzenia: 30 września 2021r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowego rozwiązania w naszej platformie Moodle, którym jest logowanie się do konta za pomocą istniejącego, uczelnianego konta Microsoft365. Od dziś tracą ważność wszystkie istniejące konta Moodle. Studenci i Wykładowcy mogą zalogować się do platformy Moodle wyłącznie swoim kontem Microsoft365. Wykładowcy w przypadku konieczności będą musieli ponownie przypisać studentów do kursów jeżeli nie wybrali opcji zapisu samodzielnego w nowych kategoriach 2021/2022. Osoby nieposiadające konta w uczelnianym Microsoft365 lub których konto jest nieaktywne, nie będą mogły zalogować się do platformy Moodle. Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo oraz ułatwi proces logowania do obu platform za pomocą jednolitych danych logowania.

Tym samym wyłączono możliwość samodzielnej rejestracji konta w Moodle. Dotychczasowe konta studentów jak i wykładowców (loginy z Moodle) pozostaną czasowo zawieszone w celu wglądu przez wykładowców np. do ocen jeżeli zajdzie taka konieczność.

Wykładowcy, którzy potrzebują uzyskać dostęp do istniejących kursów powinni zgłosić się o ponowne przypisanie do wskazanego kursu przesyłając linki do kursów. Identycznie w przypadku potrzeby nadania uprawnienia do zakładania nowych kursów – wystarczy do nas przesłać link do kategorii z najniższego poziomu (np. rok I, rok II itd)

Na naszej stronie została zaktualizowana instrukcja: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/e-learning/instrukcja-moodle/

Prosimy o poinformowanie wszystkich wykładowców i studentów o wprowadzonych zmianach.

Przesyłam ponadto instrukcję w jaki sposób studenci mają wydedukować swoje hasło do MS365:

„hasło w systemie Microsoft 365 zostało wygenerowane ponownie według następującego schematu:

mała pierwsza litera imienia, mała pierwsza litera nazwiska (bez polskich znaków), data urodzenia (w formacie rok, miesiąc, dzień (bez zer wiodących!)) oraz znakiem #

Przykład 1: Jan Kowalski, data urodzenia 1 lipca 1990 – jk199071#
Przykład 2: Marlena Nowak, data urodzenia 12 listopada 1980 – mn19801112#
Przykład 3: Przemysław Żaroń, data urodzenia 9 stycznia 2000 – pz200019#

Przypominam dodatkowo, że adresem e-mail oraz loginem jest:
login: nr_indeksu@student.mup.edu.pl

strona logowania: https://portal.office.com. lub login.microsoftonline.com

Proszę przy pierwszym logowaniu koniecznie przeprowadzić procedurę pierwszego logowania i ustawić alternatywny adres e-mail i/lub telefon. Pozwoli to w przyszłości na samodzielne zresetowanie hasła.

Ponadto wyjaśniam ścieżki postępowania po zmianach w skrócie:

1. Do Microsoft365 i Moodle studenci i wykładowcy logują się kontem MS365 (są to całkowicie nowe konta dla moodle)

2. Sekretariaty przesyłają listę studentów według wzoru do założenia kont MS365 https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/dzial-informatyki/#get-Microsoft%20Office%20365 do Działu IT, my odsyłamy informację do sekretariatów z raportem założenia kont Microsoft365 oraz instrukcją dla studentów.

3. Sekretariaty (lub inne upoważnione osoby) informują studentów o kontach i instrukcji

4. Wykładowcy  po zalogowaniu na moodle muszą wysłać do nas linki z przeglądarki z kategorii najniższego poziomu, abyśmy mogli nadać uprawnienie do zakładania kursu.

5. Powinienem otrzymać zbiorczą listę wykładowców według instrukcji, za wyjątkiem daty urodzenia (zleceniowcy i o pracę) którym trzeba założyć konto w MS365 https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/dzial-informatyki/#get-Microsoft%20Office%20365