Poznaj nasze kierunki studiów

Zmiana w zajęciach i konsultacjach mgr Grzegorza Ćwiękała

Data utworzenia: 6 maja 2022r.

Nazwa przedmiotu
(w przypadku konsultacji wpisać: konsultacje)
Rodzaj                            zajęć Data

dd-mm-rr

Blok                                      gg:hh sala Data

dd-mm-rr

Blok                                      gg:hh sala
1 Administracja publiczna i samorząd terytorialny BW I konwersatorium 10.05.22 11.30 – 14.45 3.07 26.05.22 13.15 – 16.30 1.17CsH
2 konsultacje 10.05.22 15-16 3.12CP 11.05.22 11.30-12.30 3.12CP