Poznaj nasze kierunki studiów

Bezpłatna baza komputerowa SPORT

Data utworzenia: 18 listopada 2016r.

g3931dZapraszamy do korzystania z ogólnodostępnej bezpłatnej bazy SPORT, tworzonej przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Baza zawiera linki do 6500 pełnych tekstów artykułów bezpłatnie dostępnych w Internecie. Liczy ponad 40 tysięcy opisów bibliograficznych, które sporządzane są z około 200 tytułów czasopism.

Zakres tematyczny bazy to: kultura fizyczna, sport, psychologia sportu, medycyna sportu, rehabilitacja, żywienie, hotelarstwo, turystyka i rekreacja.

Rejestrowane są artykuły naukowe oraz popularnonaukowe w języku polskim i angielskim.

Baza dostępna jest pod adresem http://klio.awf.poznan.pl/bib/