Poznaj nasze kierunki studiów

Biblioteka – miejsce na czasie

Data utworzenia: 14 maja 2024r.

XXI edycja Tygodnia Bibliotek 2024
„Biblioteka – miejsce na czasie”

W świecie wirtualnej rzeczywistości, w świecie sztucznej inteligencji BIBLIOTEKA jawi się jako miejsce, w którym możemy wykorzystywać najnowsze technologie. Ale to również miejsce, w którym możemy dowiedzieć się więcej o ochronie praw intelektualnych – wszak nowoczesność tego również dotyczy.

  • Biblioteka – miejsce na czasie to digitalizacja i udostępnianie zgodne z prawem zabytków piśmienniczych (biblioteki cyfrowe)
  • Biblioteka – miejsce na czasie to edukacja o prawie autorskim i możliwościach wykorzystania dóbr kultury w należyty sposób
  • Biblioteka – miejsce na czasie to praca na rzecz braku wykluczonych informacyjnie, społecznie
  • Biblioteka – miejsce na czasie to integracja społeczności lokalnej
  • Biblioteka – miejsce na czasie to wymiana doświadczeń różnych grup wiekowych, kulturowych
  • Biblioteka – miejsce na czasie to miejsce poszerzające ofertę o nowe trendy, nie zapominając o racjonalnym i mądrym ich wykorzystaniu
  • Biblioteka – miejsce na czasie – łączy w spójną całość osiągnięcia myśli ludzkiej z przeszłości z myślą współczesną

To przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. „Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, podcasty, platformy edukacyjne online oraz inne niestandardowe formy. Jest miejscem, gdzie ludzie mogą korzystać z interaktywnych aplikacji, wirtualnej rzeczywistości czy projektów edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji.

„Biblioteka – miejsce na czasie” podkreśla konieczność ciągłej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, uwzględnia nowe trendy, ale także eksperymentuje z innowacyjnymi formami przekazu wiedzy i kultury. To przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty.

Autorką tegorocznego hasła jest Katarzyna Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Opolu, członek ZG SBP. Plakat zaprojektował jest Łukasz Chmielewski.