Poznaj nasze kierunki studiów

Tydzień Bibliotek z IBUKIEM Librą

Data utworzenia: 14 maja 2024r.

XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.

To ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Z tej okazji dla użytkowników e-czytelni IBUK Libra udostępniany jest bezpłatnie do 26 maja pakiet ponad 1700 tytułów z zakresu literatury faktu, fantastyki oraz albumy. Wszystko po to, aby czytelnicy mogli znaleźć „swoje miejsce na czasie” w IBUK Librze.

Zachęcamy do korzystania z e-biblioteki – to wyjątkowa przestrzeń, w której można czytać, co się chce i gdzie się chce.

Dostęp do konta IBUK Libra czytelnicy Biblioteki MUP w Oświęcimiu mogą uzyskać, wysyłając prośbę na adres biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl.