Poznaj nasze kierunki studiów

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Data utworzenia: 18 listopada 2016r.

g5860dPrzypominamy, że w naszej Bibliotece działa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

W przypadku braku poszukiwanych dokumentów w Bibliotece MUP Oświęcim oraz bibliotekach oświęcimskich możliwe jest pozyskanie ich w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek krajowych.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy i studenci MUP Oświęcim.

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

  • zbiory specjalne;
  • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne;
  • wydawnictwa wydane przed 1945 r.;
  • czasopisma (przesyłane są odpłatnie odbitki ksero);
  • dzieła w złym stanie zachowania;
  • dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni.

Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 pozycji (książki, artykuły z czasopism).

Zamówienia należy składać poprzez swoje konto w katalogu bibliotecznym KOHA.

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres: wm@uczelniaoswiecim.edu.pl.

Okres realizacji zamówienia trwa około miesiąc.

O nadejściu zamawianego dzieła i terminie jego zwrotu czytelnik zostaje powiadomiony mailowo.

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego mogą być udostępniane wyłącznie w Czytelniach Biblioteki i w żadnym wypadku nie mogą być wydawane poza obręb Biblioteki.

Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.

Koszty związane ze sprowadzeniem dzieł lub odbitek kserograficznych pokrywają zamawiający, według rachunku wystawionego przez instytucję wysyłającą. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka może go obciążyć pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.