Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dotycząca praktyk zawodowych w trybie indywidualnym

Data utworzenia: 2 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo,
Studenci chcący ubiegać się o praktykę zawodową w trybie indywidualnym zobowiązani są z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć wniosek w Sekretariacie Kanclerza (pok. 1.05) na dziennik podawczy.
Formularz znajdą Państwo na stronie Internetowej w zakładce (druki do pobrania).