Poznaj nasze kierunki studiów

OBRONY DYPLOMOWE – INFORMACJA

Data utworzenia: 16 maja 2024r.

Szanowni Państwo,

1. Składając pracę dyplomową do sekretariatu należy mieć wszystkie wpisy ocen w systemie USOS.
W przypadku braku ocen w USOS – praca dyplomowa nie zostanie odebrana i nie będzie dopuszczenia do obrony dyplomowej.

2.  Elektroniczne karty obiegowe znajdują się w USOS.
Należy dopilnować, aby odpowiednio wcześniej oddać książki do biblioteki oraz rozliczyć się (np. opłaty za warunki, odsetki itp.) z księgowością  z zaległości finansowych.
Wtedy elektroniczna karta obiegowa będzie uzupełniona automatycznie. Bez zamkniętej karty obiegowej nie będzie możliwości złożenia pracy dyplomowej do obrony.

3. ZWROT LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

   Studenci studiów I stopnia NIE ZWRACAJĄ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DO SEKRETARIATU !!! Legitymacja staje się PAŃSTWA WŁASNOŚCIĄ.
   Studenci studiów II stopnia MUSZĄ ZWRÓCIĆ LEGITYMACJĘ STUDENCKA DO SEKRETARIATU W MOMENCIE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ DO SEKRETARIATU!