Poznaj nasze kierunki studiów

Rok I stopień I i II- aktualizacja ogłoszenia

Data utworzenia: 12 stycznia 2017r.

Każdy student, aby został dopuszczony do zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych musi posiadać:
1. Książeczkę sanitarno – epidemiologiczną
2. Badanie anty HBs typu B.

UWAGA !!! jeżeli jest wynik ujemny należy ponownie wykonać szczepienie.

Kserokopie w/w dokumentów student jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Pielęgniarstwa w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2017 roku.

Od dnia 12 stycznia 2017 r. skierowania na badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych będą wydawane w Sekretariacie Instytutu Pielęgniarstwa.