Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenie Studenckiej Komisji Wyborczej

Data utworzenia: 2 października 2023r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Studencka Komisja Wyborcza Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza kalendarz wyborczy na rok akademicki 2023/2024.

  • 1-15 października 2023 r. – wybory Starostów;
  • 17 października 2023 r. termin pierwszego posiedzenia Kolegium Starostów (spotkanie online godz. 19.00);
  • 18-22 października 2023 r. zgłaszanie kandydatur do Rady Studentów (Przewodniczący Samorządu, Wiceprzewodniczący Samorządu, Sekretarz Samorządu, Członkowie Zwykli Rady Studentów) oraz Senatorów z ramienia studentów MUP;
  • 25-29 października 2023 r. głosowanie;
  • 30 października 2023 r. obrady Studenckiej Komisji Wyborczej;
  • 31 października 2023 r. ogłoszenie wyników wyborów.

 

Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej

Patryk Masłowski