Poznaj nasze kierunki studiów

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE POLAKÓW – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Data utworzenia: 5 kwietnia 2017r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE POLAKÓW – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W dniu 3 kwietnia 2017 r. na naszej Uczelni – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE POLAKÓW – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. Była to pierwsza tego typu sesja w naszej Uczelni, na której podjęte zostały tematy wychowania patriotycznego w jego szerokim spektrum. Organizatorzy mieli na celu podjęcie tematu patriotyzmu w celu ukazania genezy, istoty, skutków i szczegółowego zdefiniowania pojęcia patriotyzmu w odniesieniu do jego pierwotnego charakteru.

 

„Wobec zjawisk globalizacji istotnego znaczenia nabiera wychowanie patriotyczne. Pojęcie patriotyzmu stale ewoluuje. W zalewie kultury masowej, jak również standaryzacji wzorców patriotyzm jest warunkiem budowania postawy odpowiedzialności za naród i państwo oraz warunkiem troski o kulturę narodową i jej rozwój. Czy obywatelska powinność – budowanie dumy narodowej i poczucia godności osobistej w oparciu o przeszłość, tradycje stało się anachronizmem?” – dr Grzegorz Baziur

Konferencję otworzyli: JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Grzegorz Baziur. Swoje referaty na tematy związane z patriotyzmem wygłosili: dr Jan Czechowski, dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur prof. AIK, dr Małgorzata Zarębska, Jacek Sułuja, Karol Piękoś, Agnieszka Kuźniar, Dominik Boratyn i Damian Wicherek (Uniwersytet Rzeszowski), dr Krzysztof Małysa, mgr Zbigniew Klima, prof. dr hab. Wadym Zadunajski, prof. dr hab. Grzegorz Grzybek, dr Grzegorz Baziur, hm Janusz Sikorski, pwd. Karolina Sikorska.